ماهیچه دراز سر

ماهیچه دراز سر یا عضله طویل رأسی (انگلیسی: Longus capitis muscle) ماهیچه‌ای است که از قاعده جمجمه به زواید عرضی مهره‌های گردن می‌چسبد. بالای این ماهیچه پهن و ضخیم و پایین آن باریک است.

ماهیچه دراز سر
Longus capitis.png
The anterior vertebral muscles.
جزئیات
خاستگاه anterior tubercles of the مهره دمی of the third, fourth, fifth, and sixth مهره‌های گردنی
پیوندگاهسرخرگ قاعده‌ای part of the استخوان پس‌سری
عصب‌دهیC1-C3/C4
حرکتبیان حرکات در طب of گردن at atlanto-occipital joint
شناسه‌ها
لاتینmusculus longus capitis
TA98A04.2.01.003
TA22149
FMA46308

خاستگاه این ماهیچه، تکمه‌های پیشین زوائد عرضی مهره‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم مهره‌های گردن می‌باشد.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش