ماهیچه ذوزنقه‌ای

ماهیچه ذوزنقه‌ای (به انگلیسی: Trapezius muscle) ماهیچه تخت و سطحی است که در ناحیه بالای پشت قرار دارد و به راحتی بین استخوان کتف و ستون فقرات قابل لمس است؛ و دارای چهار قسمت است. در بعضی منابع آن رابه سه قسمت بالایی، میانی و تحتانی تقسیم کرده‌اند.

ماهیچه ذوزنقه‌ای
Trapezius.png
ماهیچه ذوزنقه‌ای
Trapezius animation small2.gif
موقعیت ماهیچه ذوزنقه‌ای و بخش‌های آن.
  نواره بالایی ماهیچه ذوزنقه‌ای
  نواره میانی ماهیچه ذوزنقه‌ای
  نواره پایینی ماهیچه ذوزنقه‌ای
Details
ریشهخط پس گردنی فوقانی (sup. nuchal line)، رباط پس‌گردنی، برجستگی پس سری خارجی (Ext. occipital protuberance) و زوائد خاری مهره‌های C۷ تاT۱۲
Insertionسطح خلفی یک سوم خارجی کلاویکول، آکرومیون و خار کتف (Spine of scapula)]]
سرخرگVariation 1- superficial branch of transverse cervical artery or Variation 2 - superficial cervical artery[۱]
عصب محیطیaccessory nerve (motor)
cervical spinal nerves C3 and C4 (motor and sensation)
بیان حرکات در طبrotation, retraction, elevation, and depression of scapula
Antagonistserratus anterior muscle, عضله پشتی بزرگ
Identifiers
لاتینmusculus trapezius
واژگان کالبدشناسیA04.3.01.001
واژگان کالبدشناسی2226
FMA9626
Anatomical terms of muscle

کالبدشناسیویرایش

ماهیچه ذوزنقه‌ای از خط پس‌گردنی فوقانی (sup. nuchal line)، رباط پس‌گردنی، برجستگی پس‌سری بیرونی (Ext. occipital protuberance) و زوائد خاری مهره‌های C۷ تاT۱۲ منشأ می‌گیرد.

انتهای این ماهیچه در سطح خلفی یک سوم خارجی ترقوه (کلاویکول)، زائده اخرمی (آکرومیون) و خار کتف است.

کارکردویرایش

قسمت بالای ماهیچه ذوزنقه‌ای: بالا بردن کتف (اسکاپولا)،
قسمت پایین ماهیچه ذوزنقه‌ای: پایین بردن کتف،
بالا و پایین ماهیچه ذوزنقه‌ای: چرخش کتف و بالا بردن بازو،
وسط ماهیچه ذوزنقه‌ای: عقب و داخل بردن کتف، نزدیک شدن دو کتف به هم.

جستارهای وابستهویرایش

ماهیچه‌های پشت / mahdi heydarnezhad

منابعویرایش

  1. "Tufts". Archived from the original on 22 April 2003. Retrieved 2007-12-11.