ماهیچه ذوزنقه‌ای

عضله ذوزنقه‌ای (به انگلیسی: Trapezius muscle) عضله تخت و سطحی است که در ناحیه بالای پشت قرار دارد و به راحتی بین استخوان کتف و ستون فقرات قابل لمس است. و دارای چهار قسمت است.دربعصی منابع آن رابه سه قسمت بالایی،میانی و تحتانی تقسیم کرده اند.

عضله ذوزنقه‌ای
Trapezius.png
trapezius
Trapezius Gray409.PNG
muscles connecting the upper extremity to the vertebral column; trapezius is labeled at upper left.
لاتین musculus trapezius
در فهرست گِرِی subject #۱۲۱ ۴۳۲
خاستگاه خط پس گردنی فوقانی (sup. nuchal line)، لیگامان پس گردنی، برجستگی پس سری خارجی (Ext. occipital protuberance) و زوائد خاری مهره‌های C۷ تاT۱۲
پیوندگاه    سطح خلفی یک سوم خارجی کلاویکول، آکرومیون و خار کتف (Spine of scapula)]]
سرخ‌رگ Variation 1- superficial branch of transverse cervical artery or Variation 2 - superficial cervical artery[۱]
عصب accessory nerve (motor)
cervical spinal nerves C3 and C4 (motor and sensation)
کار rotation, retraction, elevation, and depression of scapula
ماهیچهْ مخالف serratus anterior muscle, عضله پشتی بزرگ
دورلندز/السویر m_22/۱۲۵۵۱۲۸۳

آناتومیویرایش

عضله ذوزنقه‌ای از خط پس گردنی فوقانی (sup. nuchal line)، لیگامان پس گردنی، برجستگی پس سری خارجی (Ext. occipital protuberance) و زوائد خاری مهره‌های C۷ تاT۱۲ منشأ می‌گیرد.

انتهای این عضله در سطح خلفی یک سوم خارجی کلاویکول، آکرومیون و خار کتف (Spine of scapula) است.

 
Position of trapezius and its parts.
  Superior fibers of the trapezius
  Middle fibers of the trapezius
  Inferior fibers of the trapezius

عملکرد عضله: قسمت بالای عضله ترپزیوس:بالا بردن اسکاپولا، قسمت پایین ترپزیوس: پایین بردن اسکاپولا، بالا و پایین ترپزیوس:چرخش اسکاپولا و بالا بردن بازو، وسط ترپزیوس:عقب و داخل بردن اسکاپولا، نزدیک شدن دو تا اسکاپولا به هم

جستارهای وابستهویرایش

عضلات پشت

منابعویرایش

  1. "Tufts". Archived from the original on 22 April 2003. Retrieved 2007-12-11.

Williams & Warwick/ Gray's Anatomy; ۱۹۸۹.