ماهیچه راست جانبی

ماهیچه راست جانبی (انگلیسی: Lateral rectus muscle) یکی از شش ماهیچه‌های برون‌چشمی است که حرکت چشم را تنظیم می‌کنند. ماهیچه راست جانبی کار دور کردن کره چشم را برعهده دارد.

ماهیچه راست جانبی
Text indicates Lateral Rectus
Lateral rectus muscle: is shown in this superior view of the eye. The lateral rectus is on the right side of the image.
Figure showing the mode of innervation of the Recti medialis and lateralis of the eye.
جزئیات
خاستگاه annulus of Zinn at the orbital apex
پیوندگاه7 mm temporal to the limbus
عصب‌دهیعصب ابدوسنس
حرکتبیان حرکات در طب the چشم انسان (makes it move outwards)
شناسه‌ها
لاتینmusculus rectus lateralis bulbi
TA98A15.2.07.013
TA22045
FMA49038

خاستگاه آن حلقه تاندونی مشترک، پیوندگاه آن کناره جانبی صلبیه و عصب‌گیری‌اش از عصب دورکننده (abducens) است.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش