ماهیچه رکابی

ماهیچه رکابی (انگلیسی: Stapedius muscle‎) کوچکترین ماهیچه اسکلتی در بدن انسان است. درازای آن کمی بیش از یک میلی‌متر و کار آن متوازن کردن حرکت کوچکترین استخوان بدن یعنی استخوانچه رکابی است.

ماهیچه رکابی
Bones and muscles in the tympanic cavity in the middle ear
Musculusstapedius.png
The medial wall and part of the posterior and anterior walls of the right tympanic cavity, lateral view.
جزئیات
لاتینMusculus stapedius
Walls of pyramidal eminence
Neck of استخوان رکابی
Stapedial branch of posterior auricular artery
عصب چهره‌ای (nerve to stapedius)
حرکاتControl the amplitude of صدا to the گوش درونی
شناسه‌ها
فهرست گریp.۱۰۴۶
دورلندز
/السویر
m_22/۱۲۵۵۰۹۲۹
واژگان آناتومیA15.3.02.062
اف‌ام‌اِی49027
واژگان کالبدشناسی ماهیچه

خاستگاه ماهیچه رکابی، درون برآمدگی هرمی حفره صماخی، پیوندگاه آن گردن استخوانچه رکابی و عصب‌گیری‌اش از عصب چهره‌ای است.

این عضله درون برآمدگی هرمی دیواره خلفی حفره تیمپانیک احاطه شده‌است و به وسیله عصب صورتی (عصب هفتم مغزی) عصب دهی می‌شود. تاندون stapedius از راس برآمدگی هرمی خارج شده در جهت جلو حرکت می‌کند تا به قسمت خلفی گردن استخوان stapes می‌رسد. انقباض آن سبب می‌شود استخوان stapes به سمت عقب حرکت کند. با این که عضلات گوش میانی در جهت‌های مخالف کشیده می‌شوند اما هر دو نیروهایی عمود بر جهت حرکت نرمال ossicular chian اعمال می‌کنند و هم چنین انقباض آن‌ها تأثیراتی روی استحکام ossicular chian دارد؛ بنابراین میزان انرژی را که به گوش داخلی می‌فرستند کاهش می‌دهند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش