ماهیچه زیرترقوه

ماهیچه زیرترقوه (Subclavius muscle) یکی از دو ماهیچه بسیار کوچک متصل به استخوان ترقوه است که از سطح فوقانی دنده شماره ۱ منشا میگیرد. این عضله از شبکه بازویی عصب دهی میشود.

ماهیچه زیرترقوه
Subclavius muscle frontal2.png
Subclavius muscle (shown in red).
Gray411subclavius.png
Deep muscles of the chest and front of the arm, with the boundaries of the axilla. (Subclavius visible at upper left, above first rib.)
لاتین musculus subclavius
در فهرست گِرِی subject #122 438
خاستگاه first rib
پیوندگاه    subclavian groove of clavicle
سرخ‌رگ thoracoacromial trunk, clavicular branch
عصب nerve to subclavius
کار depression of clavicle
دورلندز/السویر m_22/

نگارخانهویرایش

منبعویرایش