ماهیچه سینه‌ای کوچک

12

عضله سینه‌ای کوچک یا پکتورالیس مینور (انگلیسی: Pectoralis minor muscle) ماهیچه‌ای نازک در قسمت قدامی فوقانی قفسه سینه است. قابل لمس نیست. در زیر عضله سینه ای بزرگ قرار دارد. هنگامیکه کتف چرخش پایینی انجام می‌دهد زیر عضله سینه ای بزرگ می‌توان آن را لمس کرد. این عضله از سطح خارجی دنده‌های سه تا پنج منشأ گرفته به زایده غرابی استخوان کتف منتهی می‌شود. عضله سینه‌ای کوچک از عصب سینه‌ای داخلی (Medial pectoral nerve) عصب دهی می‌شود. انقباض این عضله می‌تواند دنده‌های مربوط را به طرف بالا بکشد. این عمل جهت حفظ قامت در وضعیت مناسب و همچنین در تهویه مؤثر است. اعمال این عضله دورکنندگی، پایین کشندگی، چرخش پایینی، بلند کردن زاویه تحتانی کتف می‌باشد.این عضله سرخرگ آگزیلاری آئورتا را به سه قسمت تقسیم میکند.

عضله سینه‌ای کوچک
Pectoralis minor.png
Pectoralis minor (shown in red).
Pectoralis minor muscle and shoulder blade.png
Pectoralis minor muscle (shown in red). The bone shown in blue is کتف.
جزئیات
ریشهThird to fifth دندهs, near their costal cartilages
پیوستMedial border and superior surface of the coracoid process of the کتف
سرخرگPectoral branch of the thoracoacromial trunk
عصب محیطیMedial pectoral nerve (C8, T1)
حرکتStabilizes the کتف by drawing it inferiorly and anteriorly against the thoracic wall, raises ribs in inspiration
شناسه‌ها
لاتینMusculus pectoralis minor
TA98A04.4.01.006
TA22305
FMA13109

توصیف

ماهیچه سینه‌ای کوچک یک عضله مثلثی شکل، کوچک ونازک است که در خلف عضله پکتورالیس ماژور قرار دارد و از جدار قفسه سینه به طرف زائده سرشانه‌ای (آکرومیون) استخوان کتف می‌رود. این عضله به صورت سه قطعه عضلانی از سطح قدامی خارجی و کناره‌های فوقانی دنده‌های ۳ تا ۵ و فاسیای پوشانندهٔ عضلات مربوط به فضاهای بین دنده ای منشأ می‌گیرد. فیبرهای عضله به طرف بالا و خارج رفته و تبدیل به یک وتر تخت شده و به کنار داخلی و سطح فوقانی زائده کوراکوئید استخوان اسکاپولا می‌چسبد.

عضله سینه ای کوچک به وسیلهٔ عصب پکتورال داخلی که از شبکه بازویی در اگزیلا جدا می‌شود، عصب دهی می‌شود. شاخه پکتورال شریان توراکو اکرومیال عضله پکتورالیس مینور را تغذیه می‌کند.

کارکرد

نوک شانه را پایین می‌کشد و درکشیدن اسکاپولا به طرف جلو به عضله سراتوس انتریور کمک می‌کند. به کمک عضله‌های لواتور اسکاپولا و رومبوئیدها، استخوان کتف را می‌چرخاند ونوک شانه را پایین می‌آورد.

ضعف عضله پکتورالیس مینور Ext قوی هومروس به ثابت بودن اسکاپولا به وسیله رومبوئیدها و لواتور اسکاپولادر خلف و پکتورالیس مینوردر قدام بستگی دارد. ضعف عضله پکتورالیس مینور Ext قوی بازو را مختل می‌کند. پکتورالیس مینور به عنوان یک عضله تنفسی عمل می‌کند، ضعف این عضله مشکل تنفسی را افزایش می‌دهد.

کنتراکچر

با توجه به مبدأ عضله که از روی دنده‌ها وانتهای آن روی زائده کوراکوئید اسکاپولا می‌باشد ، کنتراکچر عضله پکتورالیس مینور منجر به افتادگی زائده کوراکوئید اسکاپولا به جلو و پایین می‌شود. بنا بر این کنتراکچر عضله پکتورالیس مینور عامل مهمی در بسیاری از علت‌های درد در بازو می‌باشد. شبکه بازویی ورگ‌های خونی اگزیلاری از بین زائده کوراکوئید وrib cage می‌گذرند. کنتراکچر پکتورالیس مینور می‌تواند سبب گیر افتادن اعصاب و این رگ‌های بزرگ شود.

کنتراکچر پکتورالیس مینور flex مفصل شانه را با محدود کردن چرخش اسکاپولاکه برای flex کامل مفصل شانه لازم است، محدود می‌کند.

جستارهای وابسته

ماهیچه سینه‌ای بزرگ

نگارخانه

منابع

  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 438   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.
  • درسنامه کلینیک فیزیوتراپی مولائی
  • page 438 of the 20th edition of Gray's Anatomy (1918)

پیوند به بیرون