ماهیچه نزدیک‌کننده بزرگ

ماهیچه نزدیک‌کننده بزرگ (انگلیسی: Adductor magnus muscle) یک ماهیچه بزرگ سه‌گوش است که در سمت داخلی ران پا واقع شده‌است. کارکرد آن نزدیک شدن ران به خط وسط بدن و چرخش داخلی مفصل ران، و همچنین الیاف قدامی در خمش (فلکشن) و الیاف میانی در حرکت اکستنشن است.

ماهیچه نزدیک‌کننده بزرگ
The adductor magnus and nearby muscles
Structures surrounding right مفصل ران (adductor magnus at upper right)
جزئیات
خاستگاه استخوان شرمگاهی، tuberosity of the ischium
پیوندگاهLinea aspera و adductor tubercle of استخوان ران
سرخرگ‌هاDeep femoral artery
عصب‌دهیPosterior branch of عصب سدادی (adductor) and عصب درشت نیی (hamstring)
حرکتبیان حرکات در طب مفصل ران (both portions)
بیان حرکات در طب مفصل ران (adductor portion)
بیان حرکات در طب مفصل ران (ماهیچه همسترینگ portion)
شناسه‌ها
لاتینMusculus adductor magnus
TA98A04.7.02.028
TA22630
FMA22443

سر ثابت آن جلوی استخوان عانه، سر متحرکش تقریباً سرتاسر طول بخش داخلی و قدامی استخوان ران و عصب‌گیری آن از عصب سدادی و سیاتیک است.

تاندون این ماهیچه در بالا به راموس تحتانی پوبیس چسبیده و ماهیچه بعد از پایین آمدن به نیمه پایینی استخوان ران می‌چسبد.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش