ماهیچه نزدیک‌کننده دراز

ماهیچه نزدیک‌کننده دراز (انگلیسی: Adductor longus muscle) یک ماهیچه اسکلتی است که در ناحیه ران واقع شده است. کارکرد آن نزدیک‌کشی (اداکشن) ران و کمک به خمش (فلکشن) و درون‌چرخش است.

ماهیچه نزدیک‌کننده دراز
جزئیات
خاستگاه تنه شرمگاهیُ درست در زیر ستیغ شرمگاهی
پیوندگاهیک‌سوم میانی خط خشن
سرخرگ‌هاسرخرگ عمقی ران
عصب‌دهیanterior branch of obturator nerve
حرکتadduction of hip, flexion of hip joint
شناسه‌ها
لاتینMusculus adductor longus
TA98A04.7.02.026
TA22628
FMA22441

سر ثابت آن سطح قدامی استخوان شرمگاهی، سر متحرک آن بخش میانی استخوان ران و عصب‌گیری آن از عصب سدادی قدامی است.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش