ماهیچه چانه‌ای‌زبانی

ماهیچه چانه‌ای‌زبانی (انگلیسی: Genioglossus‎) کار جلو آوردن و پائین آوردن زبان را برعهده دارد. این ماهیچه، زبان را حین دم بالا می‌آورد و به عنوان گشادکننده حلق عمل می‌کند.

ماهیچه چانه‌ای‌زبانی
Genioglossus.png
Extrinsic muscles of the زبان. Left side.
جزئیات
ریشهSuperior part of mental spine of فک پایین (symphysis menti)
پیوستDorsum of زبان and body of استخوان لامی
سرخرگLingual artery
عصب محیطیعصب زیرزبانی (CN XII)
حرکتComplex - Inferior fibers protrude the زبان، middle fibers depress the زبان، and its superior fibers draw the tip back and down
شناسه‌ها
لاتینmusculus genioglossus
TA98A05.1.04.101
TA22117
FMA46690

خاستگاه آن خار چانه‌ای بالایی، پیوندگاه آن، استخوان لامی (هیوئید) و رویه زیرین زبان و عصب‌گیری‌اش از عصب زیرزبانی است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش