ماهیچه گرد بزرگ

ماهیچه گرد بزرگ یا ترس ماژور (انگلیسی: Teres major muscle) یکی از ماهیچه‌های مهم کمربند شانه‌ای است. این عضله از عضلات لایه عمقی شانه می‌باشد و به کمک ماهیچه پشتی بزرگ، بازویی را که بلند شده است به طرف پایین و عقب می‌کشاند و آن را به طرف داخل می‌چرخاند. اگر بازو ثابت باشد، این دو عضله به کمک ماهیچه سینه‌ای بزرگ (پکتورالیس ماژور)، می‌توانند تنه را به جلو بکشانند. از نظر عملکرد شبیه عضله پشتی بزرگ است و به آن پشتی کوچک نیز می‌گوید. آداکشن، چرخش داخلی، اکستنشن اعمال این عضله می‌باشد.

ماهیچه ترس ماژور
جزئیات
خاستگاه Posterior aspect of the inferior angle of the کتف
پیوندگاهMedial lip of the intertubercular sulcus of the استخوان بازو
سرخرگ‌هاSubscapular و circumflex scapular arteries
عصب‌دهیLower subscapular nerve (segmental levels C5 و C6)
حرکتadduct the humerus,بیان حرکات در طب (medial rotation) of the استخوان بازو، extend the humerus from flexed position, Protracts scapula, Depress shoulder
شناسه‌ها
لاتینMusculus teres major
TA98A04.6.02.011
TA22462
FMA32549

عصب زیرکتفی تحتانی، عصب‌دهی این عضله را به عهده دارد. سرخرگ آگزیلاری آئورتا از لبه خارجی دنده شماره یک تا عضله ترس را شامل می‌شود.

مسیر ویرایش

ماهیچه گرد بزرگ ماهیچه‌ای پهن و ضخیم است که از زاویه تحتانی استخوان کتف در سطح خلفی شروع شده و پس از سیر به طرف خارج و بالا به وسیله زردپی پهن به طول ۵ سانتیمتر به بخش قدامی استخوان بازو زیر برجستگی کوچک (موازی با تاندون عضله پشتی بزرگ) متصل می‌گردد.

محل اتصالش در پشت وتر پشتی بزرگ (لاتیسیموس دورسی) قرار دارد ولی یک بورس آن دو را از هم جدا می‌کند. از منطقه بیضی شکل که در سطح خلفی زاویه تحتانی استخوان کتف قرار دارد، مبدا میگیرد. این عضله پهن طنابی شکل به سمت بالا و خارج رفته و به صورت یک وتر پهن به ارتفاع ۵ سانتی‌متر به لبهٔ داخلی ناودان اینتر توبرکولار واقع در سطح قدامی استخوان بازو متصل می‌شود.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش