لپک

(تغییرمسیر از ماهی خیاطه)
ماهی خیاطه
Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz.jpg
ماهی خیاطه، Alburnoides bipunctatus
وضعیت حفاظت
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: کپورماهی‌سانان
تیره: کپورماهیان
گونه: A. bipunctatus
نام علمی
Alburnoides bipunctatus

ماهی خیاطه ( لپک ) نام انگلیسی: Spirlin نام علمی: Alburnoides bipunctatus ( Bloch، 1782 ) پراکنش در ایران: حوضه دریای خزر دریاچه ارومیه دریاچه نمک و حوضه رودخانه‌های کر، دجله و کارون، زاینده رود و تجن. گهگاهی در قنات‌ها هم صید می‌شود.
ویژگیهای مرفولوژیک: بدن برآمده، دهان میانی و شکاف دهان افقی است. دندان حلقی دو ردیفی ( ۴،۲-۲،۵یا ۵،۲-۲،۵ ) بیشینه درازا ۱۴٫۵( میانگین ۷٫۸ ) سانتی متر؛ بیشینه وزن ۲۰( میانگین ۴٫۳ ) گرم؛ روی بدن به غیر از خط جانبی یک خط منحنی دیگر هم زیر آن قرار دارد؛ به هنگام جفتگیری و تخم ریزی در روی خط جانبی نوارهای تیره رنگی که از پیش سر پوش آبششی تا قاعده باله دمی امتداد دارد ظاهر می‌شود. دارای روده کوتاهی است.

تغذیه

پلانکتونها و حشرات

بیولوژی

ماهی خیاطه به صورت دسته جمعی در آبهای زلال رود خانه‌ها یا قنات‌هایی با جریان سریع مشاهده می‌شوند. تخم ریزی در اردیبهشت و اوایل تیر ماه صورت می‌گیرد. ارزش اقتصادی: ماهی خیاطه فاقد ارزش اقتصادی است.

منابع

  • ستاری، مسعود. شاهسونی، داور. شفیعی، شهنام. ۱۳۸۲. ماهی‌شناسی ( ۲ ) سیستماتیک. انتشارات حق شناس.
  • عسگری، رضا. ۱۳۸۴. ماهی‌شناسی سیستماتیک. انتشارات نقش مهر.
  • وثوقی، غلامحسین. مستجیر، بهزاد. ۱۳۸۳. ماهیان آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران.