باز کردن منو اصلی
بسیاری از ماهی‌های گرمسیری اطراف تپه‌های مرجانی زندگی می‌کنند.

ماهی‌های گرمسیری شامل ماهی‌هایی هستند که در مناطق گرمسیری (استوایی) زمین یافت می‌شوند که هم شامل گونه ماهی‌هایی است که در آب‌های شیرین زندگی می‌کنند و هم ماهی‌هایی که در آب‌های شور زندگی می‌کنند. این ماهی‌ها به خاطر رنگ بندی روشنشان برای استفاده به عنوان ماهی‌های آکواریومی محبوبیت بالایی دارند. معمولا ماهی داران از واژه ماهی گرمسیری برای ماهی‌هایی استفاده می‌کنند که در آب شیرین نگهداری می‌شوند، و برای آنهایی که در آب‌های شور نگهداری می‌شوند به عنوان ماهی دریایی یاد می‌کنند.

منبعویرایش