ماه‌گرفتگی ژوئن ۲۰۳۱

ماه گرفتگی پنومبرال
۵ ژوئن ۲۰۳۱

ماه هنگام عبور ماه از زیر سایه پایین ناحیه شمالی کره زمین به‌طور محسوسی تاریک می‌شود.
سری (و عضو) ۱۵۰
مدت زمان (ساعت: mn: sc)
پنومبرال
مخاطب
P1 UTC
بزرگترین
P4

ماه‌گرفتگی در ۵ ژوئن ۲۰۳۱ رخ می‌دهد.[۱]

یادداشت ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش

  • 2031 Jun 05 chart: Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC