ماویه رهبر زن قبایل عرب تنوخ در بلاد الشام و سرزمین‌های مجاور بود که پس از فوت همسرش ریاست این مجمع القبائل بزرگ را عهده دار گشت و بسبب نبردهای خود با نیروهای ارتش روم شرقی در عهد امپراتور والنس در طی سالهای (۳۷۴-۳۷۸ میلادی) و ناآرام کردن سرزمین‌های سوریه و لبنان و فلسطین امروزی و همچنین بخشهایی از خاک مصر در نزد رومیان معروف گشت و در منابع رومی با نام‌های Mawia،Mawaiو Mawaiyذکر گردیده است.

ماویه
ماویه
ملکه حاکم of the Tanukh
(Queen of سوریه)
Reign375–425
Predecessoral-Hawari (her husband)
درگذشته425
آرامگاه
نام کامل
Mawiyya
HouseTanukhids
دین و مذهبChristian, perhaps pagan convert

علت قیام ماویهویرایش

امپراتور والنس پس از گرویدن به مذهب آریوسی خواست تا این مذهب را بعنوان مذهب رسمی مسیحیت در تمامی امپراتوری روم شرقی (بیزانس) قرار داده که این امر باعث خشم قبایل مسیحی عرب ارتدکس و از جمله تنوخ و رهبر وقت آنان ملکه ماویه گشت و لذا تصمیم به نبرد مسلحانه با امپراتوری بیزانس گرفته و توانست در طی نبردهای مختلف توان نیروهای رومی را مضمحل کرده و همچنین در طی جنگی بزرگ بر نیروهایی که توسط امپراتور والنس و شخصاً توسط فرمانده‌ی کل نیروهای شرق امپراتوری بیزانس فرماندهی میشد فائق آید.سرانجام که نیروهای رومی چاره‌ای جز صلح با ماویه ندیدند حاضر گشتند که خواسته‌های او را قبول کرده و از نشر مذهب آریوسی در بین قبائل عرب ارتدکس سرزمین‌های شام خودداری کنند و یک راهب مسیحی ارتدکس به نام موسی از قبیله‌ی تنوخ را که توسط خود ماویه پیشنهاد شده بود بعنوان اسقف کلیسای دمشق برگزینند.

منابعویرایش

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=214557

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الملكة_ماوية&oldid=6481589

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mavia_(queen)&oldid=432842452