ماپوسور

گونه‌ای از تیزدندان‌خزندگان

ماپوسور (نام علمی: Mapusaurus) یک دایناسور گوشت‌خوار بزرگ و از خویشاوندان نزدیک جیگانوتوسور بود که بین ۹۷ تا ۹۳ میلیون سال پیش در آرژانتین و شیلی می‌زیست. ماپوسور حدود ۱۱ تا ۱۳ متر طول و ۳ تا ۵ تن وزن داشت. این جانور یکی از بزرگ‌ترین دایناسورهای گوشت‌خوار تاریخ به حساب می‌آید.

ماپوسور
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین، ۹۳ تا ۹۷ میلیون سال پیش
اسکلت دو ماپوسور
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
فروراسته: گوشت‌خزندگان
تیره: تیزدندان‌خزندگان

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش