باز کردن منو اصلی

ماپوم گئومگوان گایا (درگذشته ۲۹۱ میلادی)، سومین پادشاه گئومگوان گایا (یکی از ایالات کنفدراسیون گایا) و پسر دومین پادشاه آن، گئودئونگ و همسرش ملکه موجونگ بود. او در سال ۲۵۹ جانشین پدرش گئودئونگ شد و پس از ماپوم پسرش گئوجیلمی به پادشاهی رسید.

ماپوم وانگ
سومین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت 259 تا 291
پیشین گئودئونگ گئومگوان گایا
جانشین گئوجیلمی گئومگوان گایا
همسر هوگو
فرزند(ها) گئوجیلمی گئومگوان گایا
پدر گئودئونگ گئومگوان گایا
مادر ملکه موجونگ
مرگ 291 میلادی

او نیز مانند دیگر پادشاهان دودمان سلطنتی گئومگوان، نام خانوادگی کیم را داشت. مادر او ملکه موجونگ بود. ماپوم با ملکه هوگو که نوهٔ جو گوانگ (یک مقام بلندپایه) بود ازدواج کرد.

منابعویرایش