ماپوم گئومگوان گایا

ماپوم گئومگوان گایا (درگذشته ۲۹۱ میلادی)، سومین پادشاه گئومگوان گایا (یکی از ایالات کنفدراسیون گایا) و پسر دومین پادشاه آن، گئودئونگ و همسرش ملکه موجونگ بود. او در سال ۲۵۹ جانشین پدرش گئودئونگ شد و پس از ماپوم پسرش گئوجیلمی به پادشاهی رسید.

ماپوم وانگ
سومین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت259 تا 291
پیشینگئودئونگ گئومگوان گایا
جانشینگئوجیلمی گئومگوان گایا
درگذشته291 میلادی
همسر(ان)هوگو
فرزند(ان)گئوجیلمی گئومگوان گایا
پدرگئودئونگ گئومگوان گایا
مادرملکه موجونگ

او نیز مانند دیگر پادشاهان دودمان سلطنتی گئومگوان، نام خانوادگی کیم را داشت. مادر او ملکه موجونگ بود. ماپوم با ملکه هوگو که نوهٔ جو گوانگ (یک مقام بلندپایه) بود ازدواج کرد.

منابعویرایش