مباحثه از جمله سنتهای رایج در حوزه‌های علمیه برای فهم بیشتر و مرور دروس می‌باشد

شیوه مباحثهویرایش

معمولا مباحثه بین 2 الی 3 نفر صورت می‌گیرد و آن بدین صورت است که یکی از طلاب در نقش استاد شروع به توضیح مباحث و شرح مطالب فراگرفته شده در جلسه درس مینماید و دیگران با مطرح کردن پرسشهای خود از این استاد اشکالات خود را برطرف می سازند.

قرعه برای انتخاب استادویرایش

همگی افراد حاضر در مباحثه باید قبل از زمان مباحثه خود را برای شرح دادن مطلبی که از قبل قرار بحث آن را گذاشته‌اند آماده سازند و در زمان مباحثه معمولاً هرکدام از مباحثین صفحه‌ای از کتاب را باز می‌کند و کسی که رقم یکان شماره صفحه سمت راست آن از بقیه بیشتر باشد در نقش استاد قرار میگیرد.