مبدل دیجیتال به آنالوگ

افزاره‌ای که سیگنال دیجیتال را به آنالوگ تبدیل می‌کند

مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC، D/A، D–A، D2A، یا D-to-A) در علم الکترونیک به مداری گفته می‌شود که سیگنال دیجیتال را به سیگنال آنالوگ تبدیل می‌کند؛ «مبدل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال» عمل بر عکس را انجام می‌دهند.

یک کارت صدای ۸ کاناله برای تبدیل سیگناهای دیجیتال به آنالوگ

کارایی یک مبدل دیجیتال به آنالوگ، به رزولوشن (تفکیک‌پذیری)، ولتاژ مرجع و تعداد تبدیل‌ها در واحد زمان بستگی دارد.

از کاربردهای مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ می‌توان به کارت صدا اشاره کرد که یک سیگنال دیجیتال را دریافت کرد و با توجّه به آن، سیگنال آنالوگ مربوطه را به بلندگو ارسال می‌کند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش