متر بر ثانیه یکایی متریک و SI برای سرعت و سرعت برداری است که هر واحد آن برابر است با پیمودن یک متر در طول یک ثانیه.

نماد رسمی آن در اس‌آی m·s−۱ یا m/s یا است.[۱]

۱ متر بر ثانیه برابر است با:[۲]

= ۳٫۶ کیلومتر بر ساعت (دقیقاً)
≈ ۳٫۲۸۰۸۴۰ پا بر ثانیه (تقریباً)
≈ ۲٫۲۳۶۹۳۶ مایل بر ساعت (تقریباً)
≈ ۱٫۹۴۳۸ گره (تقریباً)

پانویس

ویرایش
  1. "Unit m/s". cdsarc.u-strasbg.fr (به انگلیسی). Retrieved 2019-04-12.
  2. "A Dictionary of Measures, Units and Conversions - Part 1". Cleave Books (به انگلیسی). Retrieved 2019-04-12.