متغیر نیمه‌منظم

ستارگان متغیر نیمه‌منظم نوعی از ستارگان متغیر غول سرخ یا ابرغول است که در اواسط یا انتهای رده‌بندی ستارگان قرار دارند و به طرز قابل ملاحظه‌ای قدر ظاهری آنان قابل پیش‌بینی است اما نامنظمی‌هایی در آن وجود دارد. دوره آنها بین ۲۰ تا ۲۰۰۰ روز می‌باشد. همچنین ممکن است در هر دوره منحنی نور آن متفاوت باشد. قدر ظاهری آن می‌تواند بین چندین صدم قدر تا تا چندین قدر ظاهری تغییر کند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Semiregular variable star," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Semiregular_variable_star&oldid=510852400 (accessed September 12, 2012).