متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

اصل منشور در اداره آرشیو ملی آمریکا

متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به کنگره اجازه نمی‌دهد تا در این موارد قانون وضع کند:

  1. تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی
  2. ممنوعیت بر پیروی آزادنه از هر دینی
  3. محدودسازیِ آزادی بیان
  4. نقض آزادی مطبوعات
  5. مداخله در حق تجمع صلح‌آمیز
  6. منع حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت.

این متمم در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ به عنوان یکی از ده متمم تشکیل دهنده منشور حقوق ایالات متحده آمریکا گنجانده شد.

متنویرایش

بر طبق این سند:

"Congress shall make no law regarding an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof..."
«کنگره در خصوص رسمیت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی را وضع نمی‌کند.»

پیوند به بیرونویرایش