باز کردن منو اصلی

بهاءاللهویرایش

بهائیان معتقدند تمامی آثار بهاءالله وحی منزل از سوی خدا بر وی بوده‌است:

 • کتاب اقدس (ام الکتاب دین بهائی، کتاب شریعت و احکام)
 • کتاب ایقان (در حل معضلات و مشکلات کتب آسمانی و استدلال) به فارسی
 • کلمات مکنونه فارسی
 • کلمات مکنونه عربی
 • هفت وادی (در مجاهدت و سیر و سلوک) به فارسی
 • چهار وادی
 • کتاب بدیع (در جواب شبهات ازلیان)
 • سوره هیکل
 • الواح خطاب به سلاطین و روسای جمهور و پاپ و غیرهم
 • رساله سؤال و جواب (متمم کتاب اقدس به فارسی)
 • اشراقات
 • طرازات
 • تجلیات
 • فردوسیه
 • اقتدارات (مجموعه الواح فارسی و عربی)
 • مجموعه بزرگ (الواح مهمه فارسی و عربی)
 • لوح ابن ذئب (خطاب به شیخ نجفی اصفهانی)
 • ادعیه محبوب (مناجات‌ها و ادعیه) (به فارسی و عربی)
 • سورة الملوک (خطاب به همه سلاطین)
 • لوح مقصود (به فارسی)
 • کتاب مثنوی مبارک
 • کتاب عهدی (وصیت نامه)
 • جواهر الاسرار (ایقان عربی)
 • و الواح و آثار بسیاری که هنوز با چاپ عکسی منتشر نشده.

عبدالبهاءویرایش

 • مقاله شخص سیاح (تاریخ دوره اول دین بهائی) (به فارسی)
 • رساله مدنیه (به فارسی)
 • کتاب سیاسیه (در سیاست مدن) (به فارسی)
 • کتاب مفاوضات (مشتمل بر رسائل مهمه و فلسفه و روحانی و تفسیر و غیرها)
 • کتاب مکاتیب (در ۴ جلد) (مشتمل بر الواح به فارسی و عربی)
 • تذکرة الوفا (مشتمل بر شرح احوال نفوس زکیه)
 • مجموعه مناجات‌ها به فارسی
 • مجموعه مناجات‌ها به عربی
 • جواب نامه جمعیت لاهای (برای اجرای صلح عمومی)
 • دراری الملکوت (الواح به افتخار اطفال شرق و غرب)
 • جواب دکتر پروفسور دکتر فورل
 • خطابات مبارکه در ۲ جلد به فارسی و عربی
 • مجموعه الواح به زبان آذری
 • لوح امریک
 • الواح وصایای مبارکه (وصیت نامه)
 • الواح و آثار متعدد دیگری نیز موجود است که هنوز به چاپ عکسی نرسیده‌است.

آثار نوشته شده توسط عبدالبهاء را می‌توان این گونه دسته‌بندی نمود:

 1. آثاری نظیر مفاوضات، تذکرة الوفا، مکاتیب برای جامعه بهائی.
  مفاوضات جواب به سئوالات خانمی آمریکایی است در زمینه تاریخ ادیان و مباحث فلسفی، تاریخی و علمی.
  تذکرة الوفا شرح حال برخی از بهائیان.
  مکاتیب، نامه هائی است که به سئوالات بهائیان جواب داده و آنها را راه نمائی کرده‌است.
 2. آثاری نظیر رساله مدنیه، رساله سیاسیه و مقاله شخص سیاح.
  • این سه اثر بدون امضای او منتشر شده‌است.
  • مقاله اصلی: رساله مدنیه
  عبدالبهاء رساله مدنیه را به دستور بهاءالله و در سال ۱۸۷۵ تحت عنوان اسرارالغیبیه لاسباب المدنیه می‌نویسد. این نوشته به طور خطی درایران منتشر می‌شود اما بعداً و در سال ۱۸۸۲ در بمبئی بدون ذکر نام نویسنده چاپ می‌شود.

شوقی افندیویرایش

 • کتاب نظم بدیع (مشتمل بر ۷ رساله مهمه به انگلیسی)
 • کتاب نظم اداری دین بهائی (مشتمل بر دستورهای تشکیلات بهائی به انگلیسی)
 • کتاب ظهور عدل الهی به انگلیسی و ترجمه به فارسی
 • لوح قرن (مشتمل بر تاریخ مختصر یک قرن) (به فارسی)
 • کتاب قرن بدیع (گاد پاسز بای به انگلیسی)
 • هذا القرن الابدع البدیع (به عربی)
 • روز موعود فرا رسید (به انگلیسی و ترجمه به فارسی)
 • نظامات بهائی (به انگلیسی و ترجمه به فارسی و عربی)
 • امر بهائی
 • ترجمه کتاب تاریخ نبیل زرندی به زبان انگلیسی
 • ترجمه کتاب نبیل زرندی به زبان عربی به نام مطالع الانوار
 • آثار بسیاری از شوقی افندی به زبان انگلیسی صادر و موجود است که خلاصه آن‌ها ذکر گردید.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. برهان واضح صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۶