باز کردن منو اصلی


مثلث متساوی‌الاضلاع
Triangle.Equilateral.svg
مثلث متساوی‌الاضلاع یک چندضلعی منتظم است.
ضلع‌ها و نقطه‌ها ۳
نمادهای شلافی {۳}
نمودار کوکستر–دینکین CDW ring.pngCDW 3.pngCDW dot.png
گروه متقارن دوسطحی (D۳)
زاویه داخلی
(درجه
۶۰°

مثلث متساوی‌الاضلاع یا سه‌پهلوبرابر در هندسه به مثلثی گفته می‌شود که سه ضلع آن برابر باشند.

ویژگی‌هاویرایش

با فرضِ اینکه درازای اضلاع مثلث متساوی‌الاضلاع   باشد، خواهیم داشت:

  • مساحت:  
  • محیط:  
  • شعاع دایرهٔ محیطی:  
  • شعاع دایرهٔ محاطی:  
  • و ارتفاع:  .

این روابط را می‌توان از قضیه فیثاغورس نتیجه گرفت.

یک مثلث متساوی‌الاضلاع ۳ خطّ تقارن دارد.