مجرای اشلم (انگلیسی: Schlemm's canal) یا سینوس سیاهرگی صلبیه (Venous sinus of sclera) مجرایی حلقوی است در محل اتصال صلبیه و قرنیه که ماده زلالیه از اتاق پیشین چشم به درون آن وارد می‌شود. معنی اسلایم و یا لزج مانند هم میدهد.

مجرای اشلم
Anterior part of the چشم انسان، with Canal of Schlemm at lower right.
The upper half of a sagittal section through the front of the چشم انسان. (Canal of Schlemm labeled at center left.)
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینsinus venosus sclerae
MeSHD000092662
TA98A12.3.06.109
FMA51873

ساختار ویرایش

مجراي اشلم یک لوله اندوتلیوم است که شبیه به یک رگ لنفاوی است. در داخل مجرا، نزدیکترین به زلالیه، توسط شبکه ترابکولار پوشیده شده و باز نگه داشته شده است.[4] این باعث ایجاد مقاومت خروجی در برابر زلالیه می شود.

توسعه ویرایش

در حالی که مجراي اشلم به طور کلی به عنوان یک ورید یا یک سینوس وریدی صلبیه در نظر گرفته می شود، این کانال شبیه به عروق لنفاوی است. در تنظیمات فیزیولوژیکی هرگز با خون پر نمی شود زیرا گردش خون شریانی را دریافت نمی کند.

كاركرد ویرایش

مجراي اشلم، مایع زلالیه را از محفظه قدامی جمع می کند. آن را از طریق وریدهای آبی به رگ‌های خونی episcleral می‌رساند.

تاريخچه ویرایش

نام مجراي اشلم به نام فردریش شلم (1795–1858)، آناتومیست آلمانی، گرفته شده است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش