مجلس مؤسسان

(تغییرمسیر از مجلس موسسان)

مجلس مؤسسان مجلسی است که برای نگارش و تصویب قانون اساسی یک کشور یا اصلاح و بازنگری در آن تشکیل می‌شود.

مجلس موسسان

جستارهای وابسته

ویرایش

پی‌نوشت و منبع

ویرایش