مجلس نمایندگان (اسپانیا)

مجلس نمایندگان اسپانیا مجلس سفلای قوه قانون‌گذاری اسپانیا، کرتس خنرالس است. مجلس نمایندگان ۳۵۰ عضو دارد که از طریق انتخابات برای یک دورهٔ چهارساله انتخاب می‌گردند.

مجلس نمایندگان

Congreso de los Diputados
دهمین مجلس
گونه
گونه
رهبری
خسوس پسادا، حزب مردم
از ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱
رهبر اکثریت و نخست‌وزیر
ماریانو راخوی، حزب مردم
از ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱
ساختار
کرسی‌ها۳۵۰
Spanish Congress of Deputies after 2011 election.png
گروه‌های سیاسی
حزب‌های حکومت
  •   حزب مردم (۱۸۵)

حزب‌های مخالف

انتخابات
نمایندگی متناسب حزب-فهرست،
روش دی‌هاند
آخرین انتخابات۱
۲۰ نوامبر ۲۰۱۱
محل نشست‌ها
Interior del Congreso de los Diputados de España.jpg
کاخ مجلس نمایندگان
مادرید، بخش مادرید
اسپانیا
وبگاه

منابعویرایش