مجمع البحرین و مطلع النیرین

مَجمعُ الْبَحْرَیْن و مَطلَعُ النَّیِّرَیْن معروف به مجمع البحرین کتابی از فخرالدین طریحی راجع به واژه‌شناسی قرآن و حدیث است. این کتاب را اولین اثر شیعی در شرح کلمات مشکل قرآن و حدیث می‌دانند. نویسنده سعی کرده تا جای ممکن احادیث و آیات مرتبط را حتی از منابع اهل سنت در توضیح لغات بیاورد.

مَجمعُ الْبَحْرَیْن و مَطلَعُ النَّیِّرَیْن
نویسنده(ها)فخرالدین طریحی

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش