مجمع البحرین و مطلع النیرین

مَجمعُ الْبَحْرَیْن و مَطلَعُ النَّیِّرَیْن معروف به مجمع البحرین کتابی از فخرالدین طریحی راجع به واژه‌شناسی قرآن و حدیث است. این کتاب را اولین اثر شیعی در شرح کلمات مشکل قرآن و حدیث می‌دانند.

مَجمعُ الْبَحْرَیْن و مَطلَعُ النَّیِّرَیْن
نویسنده(ها)فخرالدین طریحی

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش