مجمع‌الفرس

(تغییرمسیر از مجمع الفرس)

فرهنگ مجمع‌الفرس در سال ۱۰۰۸ ق. توسط محمد قاسم بن حاج محمد کاشانی (متخلص به سروری)[۱] با مطالعهٔ ۱۶ نسخه از فرهنگ‌های گوناگون فارسی- عربی (و برعکس) و حذف واژه‌های عربی و افزودن شواهد شعری از شعرهای بزرگان شعر فارسی به نام شاه عباس اول صفوی تألیف شده‌است.

مؤلف در سال ۱۰۲۸ ق با دیدن چند فرهنگ دیگر تألیف خود را تصحیح و تکمیل‌تر کرده‌است که در سه جلد در اوایل دههٔ ۴۰ در تهران به چاپ رسیده‌اند.[۲]

منابعویرایش