مجید میرزایی عطاآبادی

مجید میرزایی عطاآبادی، دیرینه شناس ایرانیست. او تحقیقات و پژوهش های بسیاری را در زمینه فسیل شناسی و دیرینه شناسی انجام داده است و هم اکنون دانشیار دانشگاه زنجان می باشد.


جوایز و افتخارات

دانشجوی نمونه کشور (1380)

تحسین شده چهارمین جشنواره جوان خوارزمی (1381)

دانشجوی خارجی نمونه تحصیلات تکمیلی دانشگاه هلسینکی فنلاند (1389)

فلوشیپ دانشمند جوان خارجی آکادمی علوم چین (1389)

سوابق تحصیلی

دکترا : دانشگاه هلسینکی, فنلاند, فسیل شناسی مهره داران , 1389-1383
عنوان رساله : میوسن آسیای غربی، پستانداران فسیل در گذرگاه اقلیم های جانوری و آب و هوایی
زمینه رساله : دیرینه شناسی مهره داران
استاد راهنما : پروفسور میکائیل فورتلیوس
کارشناسی ارشد : دانشگاه اصفهان, ایران, چینه شناسی و فسیل شناسی , 1381-1378
عنوان پایان نامه : دیرینه شناسی گیاهی رسوبات قاره ای ژوراسیک میانی در شمال کرمان
زمینه پایان نامه : دیرینه شناسی گیاهی و دیرین اثر شناسی
استاد راهنما : دکتر محمد علی جعفریان و محمد داستانپور
کارشناسی : دانشگاه اصفهان, ایران, زمین شناسی , 1378-1374
عنوان پایان نامه : بررسی و مطالعه ردپای مهره داران در شمال بیرجند، شرق ایران
زمینه پایان نامه : دیرین اثر شناسی
استاد راهنما : مرحوم پروفسور سارجنت

زمینه های آموزشی و تدریس

فسیل شناسی مهره داران، بی مهرگان و گیاهان

شرکت در کارگاه های آموزشی

دوره آموزشی آب و هوای دیرینه  مدرسه تابستانی اوربینو ایتالیا (1385)

دوره آموزشی آماده سازی و نمونه سازی فسیل ها در موزه تاریخ طبیعی هایاشیبارا ژاپن (1387)

دوره آموزشی ارائه  و نگارش علمی انگلیسی، مرکز زبان آموزی دانشگاه هلسینکی فنلاند (1387)

دوره آموزشی تسلط و ویراستاری علمی انگلیسی، مرکز زبان آموزی دانشگاه هلسینکی فنلاند (1388)

همکاری و حضور در کارگاه های بین المللی دیرینه شناسی مهره داران، سازمان محیط زیست (1387-1388)

کارگاه آموزشی آشنایی با طرح های کسب و کار شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی ایده های خلاق، بنیاد نخبگان زنجان (1390)

کارگاه آموزشی حوضه های پیش بوم: بایگانی زمین ساخت و اقلیم، سازمان زمین  شناسی  کشور  (1392)

کارگاه آموزشی روش های مطالعه خزندگان فسیل در آزمایشگاه و صحرا (1392)

کارگاه آموزشی تنوع فون دایناسور های قطبی کرتاسه، سازمان زمین  شناسی  کشور (1394)

کارگاه آموزشی قدیمی ترین پیشینه حیات جانوری در زمین: ظهور و سقوط فون ادیاکارا در نئوپروتروزوئیک، سازمان زمین  شناسی  کشور (1394)

علایق پژوهشی

دیرینه شناسی مهره داران، دیرین اثر شناسی مهره داران، بوم شناسی و تکامل مهره داران

دیرینه شناسی گیاهان، دیرینه شناسی بی مهرگان و ریز دیرینه شناسی

سوابق مدیریتی و اجرایی

عضو هیئت مشاوران مجله اطلاعات علمی، نشریه علمی موسسه اطلاعات (1379-1390)

عضو هیئت مشاوران و کارشناسان مجله سرزمین من، ویژه نامه ایران شناسی موسسه همشهری (1ز 1389)

کارشناس مشاور موزه سازمان زمین شناسی کشور و موزه تاریخ طبیعی همدان (1381-1382)

سردبیر نشریه دانشجویی پارینه دانشگاه اصفهان (1379-1382)

عضو موسس و دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان (1380-1381)

سرپرست دومین عملیات پی جویی دایناسورها در ایران (کرمان) (1381)

عضو تیم سرپرستی پروژه بین المللی سهند (مراغه) (1386-1388)

دبیر اجرایی کارگاه آموزشی روش های مطالعه خزندگان فسیل در آزمایشگاه و صحرا (1392)

دبیر اجرایی هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران (1393)

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن دیرینه شناسی ایران (1393- 1397)

مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان (1397 تا کنون)

عضویت در مجامع علمی، شورا یا کمیته های تخصصی

انجمن دیرینه شناسی مهره داران (1383 تا کنون)

اتحادیه دیرینه شناسان (1386 تا کنون)

انجمن اروپایی دیرینه شناسی مهره داران (1386 تا کنون)

سازمان بین المللی دیرینه شناسی گیاهی (1387 تا کنون)

انجمن زمین شناسی فنلاند (1386-1389)

انجمن زمین شناسی ایران (1377-1382 و 1390 تا کنون)

بنیاد علمی زیرک زاده (1381 تا کنون)

انجمن دیرینه شناسی ایران (1390 تا کنون)

منابع

سایت دانشگاه زنجان