محاصره اوداوارا (۱۵۶۱)

محاصره اوداوارا (به انگلیسی: Siege of Odawara) یکی از نبردهای دوره سنگوکو بود. این قلعه که محل سکونت خاندان هوجوی اخیر بود در سال ۱۵۶۱ برای اولین بار تحت محاصره درآمد.

محاصره اوداوارا (۱۵۶۱)
بخشی از دوره سنگوکو

One corner tower of Odawara Castle today
تاریخ۱۵۶۱
موقعیت
نتایج Uesugi withdrawal, castle town burned
طرف‌های درگیر
خاندان اوئسوگی
خاندان ساتاکه
Ōta clan
خاندان ساتومی
Yura clan
Utsunomiya clan
Nagano clan
Nasu clan
Oda clan forces
خاندان هوجوی اخیر forces
فرماندهان و رهبران
اوئسوگی کنشین
Uesugi Norimasa
Satake Yoshiaki
Ōta Sukemasa
Nagano Narimasa
Oda Ujiharu
Utsunomiya Hirotsuna
Satomi Yoshihiro
Nasu Suketane
Yura Narishige
Mita Tsunahide
هوجو اوجییاسو
قوا
۹۰٬۰۰۰–۱۱۳٬۰۰۰ ۱۵٬۰۰۰

اوئسوگی کنشین در اوج لشکرکشی‌های خود در برابر خاندان هوجو به این محاصره دست زد و به علت نقض دفاعی توانست شهر قلعه را به آتش بکشد ولی خود قلعه با این حال، بدون فتح باقی ماند؛ کنشین پس از دو ماه محاصره عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی در نتیجه فقدان منابع کافی، و ظهور تاکدا شینگن، رقیب طولانی مدت کنشین بود، که سرزمین کنشین را مورد تهدید قرار داده بود.

این اولین محاصره از سه محاصره قلعه اوداوارا بود که به اینصورت به پایان رسید.

منابع

ویرایش