محاصره شیراکاوا-دن

محاصره شیراکاوا-دن (به ژاپنی: 白河殿夜討) رویداد مرکزی شورش هوگن، منازعه جانشینی پس از مرگ امپراتور توبا امپراتور توبا بود. در این رویداد تمامی نیروهای اصلی دوران شامل خاندان فوجیوارا، خاندان میناموتو و خاندان تایرا درگیر شدند.

محاصره شیراکاوا-دن
بخشی از شورش هوگن
Hōgen no ran.jpg
شب محاصره پردینه (قرن هفدهم)
تاریخژوئیه ۱۱۵۶
موقعیت
قصر شیراکاوا، کیوتو، ژاپن
نتایج قصر سوخت و با خاک یکسان شد
طرف‌های درگیر
خاندان میناموتو در حمایت از امپراتور سوتوکو خاندان تایرا در حمایت از امپراتور گو شیراکاوا
فرماندهان و رهبران
میناموتو نو تامه‌یوشی
میناموتو نو تامه‌تومو
تایرا نو کیوموری
میناموتو نو یوشیتومو

منابعویرایش