باز کردن منو اصلی

محاصره نصیبین اشاره به جنگی بین شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم دارد که در سال ۲۵۲ میلادی درگرفت. در این جنگ شاهنشاهی ساسانی تحت فرمان شاپور یکم شهر رومی نصیبین را تحت محاصره خود درآورد و موفق شد آن را تسخیر کند.

محاصره نصیبین
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
Invasione 253-256.png
نقشه حملات شاپور یکم بین سال‌های ۲۵۲ تا ۲۵۶ میلادی
زمان ۲۵۲ میلادی
مکان نصیبین
نتیجه پیروزی امپراتوری ساسانیان
تغییرات سرزمینی امپراتوری ساسانی، نصیبین را تسخیر کرد.
جنگندگان
امپراتوری ساسانی SPQR (laurier).svg امپراتوری روم
فرماندهان
شاپور یکم
نامعلوم
نیروها
نامعلوم ۲ تا ۵ هزار لژیونر
تلفات
نامعلوم نامعلوم

منابعویرایش