محاصره نظامی

محاصره به معنای انسداد یا بستن تمامی راه‌های ورود و خروج یک تیم به یک شهر یا یک قلعه به قصد تسخیر آن است.

Ultimos Momentos en Rancagua

معنی، حصار حربی همان محاصره نظامی است.

جستارهای وابسته