محاصره پاریس

محاصرهٔ پاریس رویدادی بود که در آن ارتش پروس از ۱۹ سپتامبر ۱۸۷۰ تا ۲۸ ژانویهٔ ۱۸۷۱ میلادی شهر پاریس را محاصره‌کرد. سرانجام این درگیری پیروزی قطعی پروس بود.محاصرهٔ پاریس نبردی از رشته جنگ‌های فرانسه و پروس بود.

محاصرهٔ پاریس
بخشی از جنگ‌های فرانسه و پروس
Ernest Meissonier 001.jpg
محاصرهٔ پاریس اثر ژان لوئی ارنست میسونیه
تاریخاز ۱۹ سپتامبر ۱۸۷۰ تا ۲۸ ژانویهٔ ۱۸۷۱ میلادی
موقعیت
نتایج پیروزی آلمان‌ها
طرف‌های درگیر
پروس، دوک‌نشین بادن، پادشاهی باواریا، پادشاهی وورتمبرگ  فرانسه
فرماندهان و رهبران
ویلهلم یکم، هلموت فون مولتکه لوئی ژول تروشوفرانسه، ژوزف وینوافرانسه
قوا
۲۴۰ هزارتن نظامی ۲۰۰ هزارتن نظامی، ۲۰۰هزارتن شبه نظامی و ملوان
تلفات و ضایعات
۱۲هزار تن کشته و زخمی ۲۴هزارتن کشته و زخمی، ۱۴۶هزارتن اسیر، ۴۷هزارتن تلفات غیرنظامی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Siege of Paris," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Siege_of_Paris&oldid=410407933 (accessed February 17, 2011).