محراب

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

محراب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد.

عناصر معماری ویرایش

مکان‌ها ویرایش

افراد ویرایش

سایر ویرایش