محسن حکیمی

مترجم ایرانی

محسن حکیمی (۱۳۲۸ در کرمانشاه -)، مترجم ایرانی با گرایش چپ است.[۱][۲][۳] او تا کنون دو دوره عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بوده‌است.[۴][۵] محسن حکیمی همچنین عضو مؤسس کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری بوده‌است.

کتاب‌هاویرایش

 • شش متفکر اگزیستانسیالیست، ه.ج. بلاکهام، محسن حکیمی (مترجم)، ناشر: نشر مرکز، چاپ نهم، ۱۳۹۳
 • جهانی شدن و فرهنگ، جان تاملینسون، محسن حکیمی (مترجم)، ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۹۳
 • پنجاه متفکر بزرگ معاصر، از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، جان لچت، محسن حکیمی (مترجم)، فریدون فاطمی (ویراستار)، ناشر: خجسته، چاپ چهارم، ۱۳۹۲
 • هگل جوان: پژوهشی در رابطه دیالکتیک و اقتصاد، گئورگ لوکاچ، محسن حکیمی (مترجم)، ناشر: نشر مرکز، چاپ چهارم، ۱۳۹۱
 • چهار پراگماتیست: درآمدی انتقادی بر فلسفه پیرس، جیمز، مید و دیوئی، اسرائیل شفلر، محسن حکیمی (مترجم)، ناشر: نشر مرکز، چاپ دوم (ویرایش جدید)، ۱۳۸۱
 • پسامدرنیته، دیوید لایون، محسن حکیمی (مترجم)، ناشر: آشیان، چاپ چهارم (ویرایش جدید)، ۱۳۹۲
 • فلسفهٔ فرانسه در قرن بیستم، اریک ماتیوز، محسن حکیمی (مترجم)، فریدون فاطمی (ویراستار)، ناشر: ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۹۱
 • پساکمونیسم، ریچارد ساکوا، محسن حکیمی (مترجم)، ناشر: آشیان، چاپ دوم (ویرایش جدید)، ۱۳۹۳
 • فیلسوفان صلح و جنگ، وی.بی. گالی، محسن حکیمی (مترجم)، ناشر: نشر مرکز، چاپ دوم (ویرایش جدید)، ۱۳۹۲
 • آنتونیو گرامشی، فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم، رناته هالوب، محسن حکیمی (مترجم)، ناشر: نشر چشمه، چاپ دوم (ویرایش جدید)، ۱۳۹۰
 • هیچ انگار تمام عیار: مقدمه یی بر اندیشهٔ سیاسی نیچه، کیت انسل-پیرسون، محسن حکیمی (مترجم)، ناشر: خجسته، چاپ دوم، ۱۳۹۰
 • اتحادیه‌های کارگری، کارل مارکس و فریدریش انگلس، محسن حکیمی (مترجم)، ناشر: نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۹۳، چاپ دوم، ۱۳۹۴

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش