باز کردن منو اصلی

محمدحسن ناصرالدین صاحب‌الزمانی (زادهٔ ۱۳۰۹)، پژوهشگر، مؤلف، مترجم و شناخته‌شده‌ترین اسپرانتیست ایرانی در جهانِ زبان اسپرانتو است. او دارای دکتری تخصصی روان‌شناسی می‌باشد.[۱][۲][۳]

سوابق اسپرانتیکویرایش

دکتر صاحب‌الزمانی، عضو افتخاری انجمن جهانی اسپرانتو (از سال ۱۹۸۳) و مؤلف کتاب زبان دوم (خودآموز زبان جهانی اسپرانتو) می‌باشد؛ این اثر برای چندین دهه به عنوان مهم‌ترین کتاب آموزشی اسپرانتو به زبان فارسی شناخته می‌شد.[۴] صاحب الزمانی تنها ایرانی است که در فهرست صد اسپرانتیست برجسته جهان قرار گرفته است.[۵][۶]

از جمله دیگر تألیفات مهم اسپرانتویی صاحب‌الزمانی می‌توان به ترجمه دیوان حافظ به زبان اسپرانتو (در همکاری با نامزد نوبل ادبیات، ویلیام الد) و همین‌طور کتاب ادبیات امید (نخستین کتاب فارسی که به طور اختصاصی به تاریخ و ترجمه گزیده ادبیات اسپرانتو پرداخته است) اشاره داشت.

خلق موج سوم جنبش اسپرانتو در ایرانویرایش

صاحب‌الزمانی توانست در دهه پنجاه شمسی، موج تازه‌ای از جنبش اسپرانتو در ایران را ایجاد کند (موسوم به موج سوم جنبش اسپرانتو در ایران). وی با برگزاری کلاس‌های آموزشی اسپرانتو در دانشگاه تهران، الهام بخش تدریس واحد اختیاری زبان اسپرانتو در مهم‌ترین دانشگاه‌های ایران شد.[۷][۸]

دیگر تألیفات در شاخه‌های علوم انسانیویرایش

دکتر صاحب الزمانی علاوه بر قلم زنی در زمینه زبان جهانی اسپرانتو، در حوزه‌های متعدد دیگری نیز تألیفاتی ارزنده بر جای گذاشته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • خداوند دوکعبه
  • دیباچه ای بر رهبری
  • اق‍ت‍ص‍ادِ ب‍ی‍م‍ارِ ک‍ت‍اب (تهران: اتحادیه ناشران و کتابفروشان، ۱۳۴۷)[۹]
  • ج‍وان‍ی پ‍ررن‍ج: پ‍ژوه‍ش‍ی درب‍اره م‍س‍ائ‍ل ج‍وان‍ان ای‍ران (ت‍ه‍ران: عطائی، ۱۳۴۶)[۱۰]
  • خ‍ط س‍وم: درب‍اره ش‍خ‍ص‍ی‍ت، س‍خ‍ن‍ان، و ان‍دی‍ش‍ه ش‍م‍س ت‍ب‍ری‍زی[۱۱]
  • راز ک‍رش‍م‍ه‌ه‍ا (س‍ی و پ‍ن‍ج گ‍ف‍ت‍ار رادی‍ویی و ی‍ک م‍ق‍ال‍ه درب‍ارهٔ م‍س‍ائ‍ل روان‍ش‍ن‍اس‍ی و ب‍ه‍داش‍ت روان‍ی ب‍ا ت‍وج‍ه ب‍ه ادب‍ی‍ات ف‍ارس‍ی و زن‍دگ‍ی اج‍ت‍م‍اع‍ی در ای‍ران)[۱۲]
  • روان‍ک‍اوی و ت‍ح‍ری‍م زن‍اش‍ویی ب‍ا م‍ح‍ارم (ت‍رج‍م‍ه ب‍ا گ‍ف‍ت‍اری در ب‍اره ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی ش‍ب‍ک‍ه ت‍ح‍ری‍م ج‍ن‍س‍ی)[۱۳]
  • روح نابسامان، پژوهشی دربارهٔ بهداشت روانی در ایران[۱۴]
  • و نمی‌دانند چرا؟ (تهران:زریاب، ۱۳۷۸)[۱۵]

دیگر سوابقویرایش

  • مجری رادیویی در آلمان، انگلیس و ایران (در دهه سی شمسی)[۱۶]

پانویسویرایش