محمدحسین احمدی دانش‌آشتیانی

محمدحسین احمدی دانش آشتیانی فرزند حسن متولد ۱۳۰۴ در آشتیان است.

معرفی و سوابق

او نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مرکزی (آشتیان / تفرش) تعداد آراء: ۳۲٫۳۸۹ درصد آراء: ۶۴٫۷۰[۱] بوده‌است.

منابع

  1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی