محمدشاه دوم (سلجوقیان کرمان)

محمدشاه بن بهرام‌شاه، آخرین حاکم قاوردی کرمان و پسر ‌بهرام‌شاه بود که بعد از مرگ عموی خود در سال ۵۷۹ هجری به قدرت رسید. وی میراث‌دار جنگ‌های داخلی شده بود که سبب آشفتگی اجتماعی و قحطی شده بود. در این زمان حملات غزها به رهبری ملک دینار شدت گرفت و سرانجام در سال ۵۸۰ هجری کرمان سقوط کرد و حکومت آل‌قاورد برافتاد. محمدشاه دوم نیز بعذاز فرار سرانجام در سال ۵۸۳ هجری در غزنین درگذشت.[۱]

SelcukluKartali2.png محمدشاه دومSelcukluKartali2.png
آخرین حاکم قاوردی کرمان
سلطنتسلجوقیان کرمان
تاج‌گذاری۵۷۹ هجری
پیشینتوران‌شاه دوم
جانشینملک دینار
زادهنامشخص
نامشخص
درگذشته۵۸۳ هجری
غزنین
نام کامل
محمدشاه بن بهرام‌شاه
دودمانسلجوقیان
پدربهرام‌شاه
دین و مذهباسلام (سنی)

پانویس

  1. وزیری، تاریخ کرمان، ص ۳۷۵ تا ۳۸۴.

منابع

  • وزیری، احمدعلی‌خان (۱۳۸۵). باستانی پاریزی، ویراستار. تاریخ کرمان. ۱. تهران: انتشارات علم. شابک ۶۲۸-۴۰۵-۹۶۴ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).