محمد یکی از اسپهبدان خاندان باوندیان بود که در خلال سال‌های ۱۲۴۹ تا ۱۲۷۱ میلادی در طبرستان قدرت داشت. وی فرزند و جانشین اردشیر دوم باوندی بوده‌است.

زندگی‌نامه ویرایش

 
بقایای قلعه گرد کوه، در شهرستان دامغان.

محمد با خاندان پادوسبانیان روابط نزدیکی برقرار کرد و از متحدین آنان شد و با استندار شهرآگیم پیوند خانوادگی ساخت. در زمان یورش‌های ایلخانی اباقا خان، شهرآگیم و محمد برای حضور در محاصره قلعه گردکوه فرا خوانده شدند، تا در راستای سیاست‌های متحدان مغولی خود علیه اسماعیلیه شرکت جویند اما آن‌ها پس از مدتی محاصره را رها کردند و موجب حمله نظامی اباقاخان به مازندران شدند. در نبردی که میان ایلخانان و مازندرانی‌ها شکل گرفت، محمد مجروح شد و شکست خورد. او سرانجام مقام خود را به برادرش، علی دوم باوندی، سپرد.

منابع ویرایش

  • Bosworth, C. E. (1968). "The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 1000–1217)". In Frye, R.N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 5: The Saljuq and Mongol periods. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1–202. ISBN 0-521-06936-X.
  • Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R.N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6.
پیشین:
اردشیر دوم باوندی
اسپهبد باوندی
۱۲۴۹–۱۲۷۱
پسین:
علی دوم باوندی