محمد بن علی بن عبدالله

محمد بن علی بن عبدالله (عربی: محمد بن علی بن عبدالله‎) یا محمد امام (۶۷۹/۸۰–۷۴۴)[۱] فرزند علی بن عبدالله بن العباس و نوه عباس بن عبدالمطلب، عموی محمد، پیامبر اسلام بود. وی در حمیمه واقع در اردن متولد شد.[۲] او پدر دو خلیفه اول عباسی، سفاح و منصور بود و از این رو نیای خلفای عباسی می‌باشد.[۳][۴][۵]

قیام مختار ثقفیویرایش

هنگامی که مختار جهت خونخواهی حسین قیام کرد، وی خود را به عنوان نماینده محمد بن حنفیه که مختار به او لقب مهدی موعود داده بود معرفی کرد.

امام ششم فرقه کیسانیهویرایش

پس از مرگ محمد بن حنفیه، امامت فرقه کیسانیه به پسرش ابوهاشم منتقل شد و پس از مرگ ابوهاشم عده‌ای قائل به امامت محمد شدند. محمد توانست زمینه را برای جنبش الرضا من آل محمد و قیام عباسیان فراهم کند.[۶]

شجره‌نامه خانوادگیویرایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قریش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وقیده بنت أمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عبدمناف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عاتکه بنت مره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوفل بن عبد مناف
 
 
عبدشمس بن عبدمناف
 
برّا
 
حلا
 
المطلب بن عبد مناف
 
هاشم
 
سلمی بنت عمرو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امیة بن عبدشمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عبدالمطلب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حرب
 
 
 
أبی العاص
 
 
 
 
 
عبدالله
 
آمنه
 
حمزة
 
ابوطالب
 
زبیر
 
عباس
 
ابولهب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابوسفیان بن حرب
 
حکم
 
عثمان
 
عفان
 
محمد
(شجره‌نامه)
 
خدیجه
 
 
 
علی
 
خولة بنت جعفر الحنفية
 
عبدالله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معاویة بن ابی‌سفیان
 
مروان بن حکم
 
 
 
 
 
عثمان
 
رقیه
 
فاطمه زهرا
 
 
 
 
 
 
محمد حنفیه
 
 
 
علي بن عبد الله بن عباس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امویان
 
امویان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حسن مجتبی
 
حسین بن علی
 
ابوهاشم حنفیه
(امام مختار ثقفی و کیسانیه)
 
 
 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس
(خلافت عباسیان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابراهیم امام
 
سفاح
 
منصور
 

لطفاً به جای این الگو از الگو:Tree chart استفاده کنید. (راهنمای تبدیل)


منابعویرایش

  1. Khallikân (Ibn), II, 593, quotes Al-Tabari, "Tarikh".
  2. http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;jo;Mon01;15;en
  3. Hitti, "History of the Arabs", p.289.
  4. Khallikan (Ibn), "Wafayât al A'yân wa-Anbâ' Abnâ' al-Zamân", II, 592-4.
  5. Nadim (al-), ed, Dodge, B., "Al-Fihrist," pp. 222, 378, 1051.
  6. The Abbasid Revolution