محمد بن علی بن عبدالله

محمد بن علی بن عبدالله (عربی: محمد بن علی بن عبدالله) یا محمد امام (۶۷۹/۸۰–۷۴۴)[۱] فرزند علی بن عبدالله بن العباس و نوه عباس بن عبدالمطلب، عموی محمد، پیامبر اسلام بود. وی در حمیمه واقع در اردن متولد شد.[۲] او پدر دو خلیفه اول عباسی، سفاح و منصور بود و از این رو نیای خلفای عباسی می‌باشد.[۳][۴][۵]

ابوعبدالله

قیام مختار ثقفی

ویرایش

هنگامی که مختار جهت خونخواهی حسین قیام کرد، وی خود را به عنوان نماینده محمد بن حنفیه که مختار به او لقب مهدی موعود داده بود معرفی کرد.

امام ششم فرقه کیسانیه

ویرایش

پس از مرگ محمد بن حنفیه، امامت فرقه کیسانیه به پسرش ابوهاشم منتقل شد و پس از مرگ ابوهاشم عده‌ای قائل به امامت محمد شدند. محمد توانست زمینه را برای جنبش الرضا من آل محمد و قیام عباسیان فراهم کند.[۶]

شجره‌نامه خانوادگی

ویرایش
قریش
وقیده بنت أمرعبدمنافعاتکه بنت مره
نوفلعبدشمسبرّاحلاالمطلبهاشمسلمی بنت عمرو
امیهعبدالمطلب
حربأبی العاصعبداللهآمنهحمزةابوطالبزبیرعباسابولهب
ابوسفیانحکمعثمانعفانمحمد
(شجره‌نامه)
خدیجهعلیخولة بنت جعفر الحنفيةعبدالله
معاویهمروان یکمعثمانرقیهفاطمه زهرامحمد حنفیهعلی
امویانبنی مروانحسن مجتبیحسینابوهاشم حنفیه
(امام مختار ثقفی و کیسانیه)
محمد
(خلافت عباسیان)
ابراهیم امامسفاحمنصور

منابع

ویرایش
  1. Khallikân (Ibn), II, 593, quotes Al-Tabari, "Tarikh".
  2. http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;jo;Mon01;15;en
  3. Hitti, "History of the Arabs", p.289.
  4. Khallikan (Ibn), "Wafayât al A'yân wa-Anbâ' Abnâ' al-Zamân", II, 592-4.
  5. Nadim (al-), ed, Dodge, B., "Al-Fihrist," pp. 222, 378, 1051.
  6. The Abbasid Revolution