محمد بن مسافر

محمد بن مسافر حاکم و سر دودمان سالاری طارم در حدود سالهای ۹۱۶ میلادی بود. آنطور که از نام پدر محمد بر می آید نامش تغییر یافته نامی ایرانی(اسور) و معادل عربی آن بوده است و نام واقعی خود محمد هم سالار بوده که بعدها به عنوان نام دودمانش مورد استفاده قرار گرفته بود.

توسعه قدرت سیاسیویرایش

محمد برای تحکیم قدرت خود مطابق رسم آن روز، تصمیم به یک ازدواج سیاسی گرفت و با «خراسایا» دختر جستان سوم پادشاه جستانی دیلمان ازدواج کرد. این ازدواج موجب شد تا او بتواند در امور داخلی جستانیان دخالت کند. در ۹۱۹ میلادی در نبرد قدرت بین شاهزادگان جستانی، او علی دیلمی را-که جستان سوم را از میان برده بود- کشت. سپس در شورشی که علیه جانشین جستان یعنی خسرو فیروز صورت گرفت، او را نیز به قتل رساند. در این شرایط، قدرت خاندان سالاری کم‌کم در مقایسه با دودمان جستانی فزونی یافت.

جنگ با دیلمیانویرایش

در ۹۳۰ میلادی اسفار بن شیرویه -شاه دیلمان- به مرداویج دستور داد که طارم را از دست محمد به درآورد. مرداویج به طارم حمله کرد و قلعه شمیران را محاصره کرد؛ اما محمد نهایتاً موفق شد مرداویج را علیه اسفار با خود همراه کند. با حمایت سالاریان، مرداویج به حکومت دیلمی حمله کرد و شیرزاد برادر اسفار و پس از مدتی تعقیب و گریز خودش (اسفار) را کشت.

خلع از قدرتویرایش

در ۹۴۱ میلادی پسران او مرزبان و وهسودان علیه او شوریدند و او را در قلعه‌ای محبوس کردند. در ۹۴۹ میلادی، پس از آن که مرزبان توسط آل بویه به اسارت افتاد، محمد از زندان آزاد شد. فرماندهان دیلمی، محمد را آزاد کرده و در اردبیل به قدرت رساندند؛ اما محمد در آرزوی بازگشت به طارم بود. او به همراه سپاهش به قصد تصرف طارم به آنجا رفت اما وهسودان او را دستگیر نموده و برای بار دوم محبوس کرد. او تا زمان مرگ یعنی حدود ۹۵۳ میلادی در زندان ماند.

منابعویرایش