یاور محمد درگاهی در ۱۳۰۱ با درجه نایب سرهنگی به ریاست اداره قلعه بیگی گماشته شد و سپس به جایگاه دژبان جانشین آنجا رسید. در ۱۳۰۲ در نخستین روزهای رئیس‌الوزرایی سردار سپه به جای ژنرال وستداهل سوئدی به ریاست نظمیه کل مملکتی برگزیده شد. یاور درگاهی، شخصی جدی و جاه‌طلب بود و توانست توجه سردار سپه را به خود جلب کند. وی همه روزه گزارش‌هایی از رفتار و کردار دولتمردان تهیه و ذهن سردار سپه را نسبت به اشخاص می شوراند. در فروردین ۱۳۰۷ درجه سرتیپی گرفت. او بود که زندان قصر را ساخت؛ اما تنها پس از دو روز از ریاست نظمیه برکنار شد و به اتفاق چند تن از همکاران خود به زندان افتاد. چند ماهی در زندان بود. سپس آزاد شد و به ریاست اداره نظام وظیفه گماشته شد. چند سالی در آنجا بود و سپس رئیس اداره کل آمار و ثبت احوال شد. سپس از ارتش اخراج شد و در سال ۱۳۳۱ درگذشت.[۱]

یاور محمد درگاهی
Dargaahi.jpg
سرتیپ محمد درگاهی، رئیس نظمیه
تاریخ تولد ۱۲۶۹ خورشیدی
تاریخ درگذشت ۱۳۳۱ خورشیدی
تابعیت  ایران
نیرو ارتش ایران
درجه سرتیپ
فرماندهی رئیس شهربانی کل کشور
رئیس نظمیه

پانویسویرایش

  1. عاقلی ۴۰۶

منابعویرایش

  • دکتر باقر عاقلی (۱۳۸۶رضاشاه و قشون متحدالشکل، تهران: نشر نامک، شابک ۹۶۴-۶۸۹۵-۰۵-۰