ابوعبدالرحمن محمد سلمی

نویسنده ایرانی
(تغییرمسیر از محمد سلمی نیشابوری)

ابو عبدالرحمن محمد بن حسین سُلَمی نیشابوری صوفی، عارف و نویسنده ایرانی عرب زبان در سدۀ چهارم و پنجم هجری قمری بود.

نام و نسبویرایش

نام کنیه نام پدر جد نسب نام و نسب کامل
محمد ابوعبدالرحمن حسین محمد بن موسی سُلَمی، نیشابوری، ازدی أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین بن محمد بن موسی بن خالد بن سالم بن زاویة بن سعید بن قبیصة بن سراق الأزدی السلمی

تولد و مرگویرایش

او متولد ۱۰ جمادی الآخر سال ۳۲۵ هـجری قمری در نیشابور بود و در روز ۳ شعبان سال ۴۱۲ هـجری قمری در همان شهر درگذشت،

آثار و نوشته‌هاویرایش

 • آداب التعازی
 • آداب الصحبة و حسن العشره
 • آداب الصوفیة
 • أمثال القرآن
 • الأربعین
 • الإخوة والأخوات من الصوفیة
 • تاریخ أهل الصفوة
 • حقائق التفسیر
 • طبقات الصوفیة:مشهورتین اثر وی که به عنوان کتابی مرجع در تصوف مطرح است.
 • مقامات الأولیاء
 • جوامع آداب الصوفیه
 • عیوب النفس و مداوتها
 • درجات المعاملات
 • کتاب السماع
 • مناهج العارفین
 • کتاب نسیم الارواح
 • کتاب کلام الشافعی فی التصوف
 • کتاب الفتوه
 • الملامتیه و الصوفیه و اهل الفتوه
 • کتاب الاربعین فی التصوف[۱]

منابعویرایش

 1. دکتر مهدی دهباشی و دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد. تاریخ تصوف (جلد ول) سیر تطور عرفان اسلامی از آغاز تا قرن ششم هجری. سمت. صص. ۱۳۰. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۰۲-۰۲۴۹-۱.