عصار تبریزی

شاعر ایرانی
(تغییرمسیر از محمد عصار تبریزی)

حاجی شمس‌الدین محمد عَصّار تبریزی (درگذشته: ۷۹۲ هجری/۱۳۸۹ میلادی) از قصیده‌سرایان ایرانی سده هشتم هجری است.

محمد عصار در ریاضیات و اخترشناسی نیز دستی داشته و در این زمینه شاگرد مولانا عبدالصمد بوده است، همچنین در زمینه تصوف از مریدان شیخ مجدالدین اسماعیل سیسی بشمار می‌آمد.

محمد عصار در تبریز درگذشت و در گورستان چرنداب این شهر در کنار گور استاد خود مولانا عبدالصمد به خاک سپرده شد.

آثارویرایش

منابعویرایش

  • الذریعه بزرگ طهرانی، شماره ۱۳۶۹.
  • سرواژه عصار تبریز در کتاب دانشمندان آذربایجان صص۲۷۵-۲۷۶.
  • روضةالجنان، جلد ۱، صص۳۶۳-۳۶۶.