محمد میرمحمدصادقی

سیاست‌مدار ایرانی

محمد میرمحمدصادقی وزیر کار و امور اجتماعی در دولت‌های محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر و دولت موقت محمدرضا مهدوی کنی بود.

محمد میرمحمد صادقی
وزیر کار و امور اجتماعی
مشغول به کار
۱۳۵۹ – ۱۳۶۰
رئیس‌جمهورابوالحسن بنی صدر
محمدعلی رجایی
نخست‌وزیرمحمدعلی رجایی
محمد جواد باهنر
محمدرضا مهدوی کنی
پس ازمحمدرضا نعمت زاده
پیش ازاحمد توکلی
اطلاعات شخصی
ملیت ایران
پیشه، سیاستمدار
دیناسلام شیعه

وی از اعضای حزب ملل اسلامی بود که در سال ۱۳۴۴ اغلب اعضای آن شناسایی و دستگیر شدند.

وی در سال ۱۳۶۵ خورشیدی، بنیاد رشد را در قالب یک مؤسسه عام‌المنفعه تأسیس کرد. وی در سال ۱۳۹۱ خورشیدی، موقوفه رشد را به ثبت رساند.