محمود درگاهی

محمود درگاهی (متولد ۱۳۳۶، زنجان) نویسنده ایرانی و استاد گروه ادبیات فارسی دانشگاه زنجان است. او دکترای ادبیات فارسی را در سال ۱۳۷۱ با ارائه رساله‌ای تحت عنوان «دیدگاه‌های نقد ادبی در ایران» به راهنمایی عبدالحسین زرین‌کوب از دانشگاه تهران دریافت کرد.

آثار

  • حافظ و الهیات رندی، محمود درگاهی، تهران: قصیده‌سرا، ۱۳۸۲
  • در بیشه اندیشه‌ها (گلبرگها)، محمود درگاهی، تهران: پرهام، ۱۳۸۴
  • آیات مثنوی، محمود درگاهی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۰
  • رسول آفتاب (دربارهٔ اندیشه و شعر مولوی)، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۹
  • سرود بیداری (دربارهٔ ناصرخسرو و آثارش)، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۹
  • طلایه دار طریقت (راجع به سنایی و آثارش)، محمود درگاهی، تهران: ستارگان، ۱۳۷۴
  • نقد شعر در ایران (تاریخ نقد ادبی تا سده نهم)، تهران: امیرکبیر ۱۳۷۷
  • هرمنوتیک و حافظ
  • مزاج دهر بته شد: شعر و اندیشه حافظ با نگاهی به حافظ‌شناسی معاصر، محمود درگاهی، تهران: ستارگان، ۱۳۷۳
  • گلبرگها: برگهایی از متون نظم و نثر کهن و معاصر، محمود درگاهی، ۱۳۷۱

منابع