مختصات ذاتی

در ریاضیات و مکانیک کلاسیک مختصات ذاتی به مجموعه‌هایی بخصوص از مختصات در فضای فاز اطلاق می‌شود که جهت توصیف یک سیستم فیزیکی در هر لحظه زمانی بکار میرود. مختصات ذاتی در فرموله کردن مکانیک کلاسیک در قالب همیلتونی بکار میرود.

منابعویرایش

  • Arnold, V.I. Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2nd ed., Springer-Verlag (1989), ISBN 0-387-96890-3