باز کردن منو اصلی
مدار ۳ درجه شمالی در زمین واقع شده‌است
مدار۳ درجه شمالی

مدار ۳ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۳ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۳ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۳°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 3.000; 0.000 (Prime Meridian) اقیانوس اطلس خلیج گینه - گذرکردن از جنوب بیوکو island,   گینه استوایی
۳°۰′ شمالی ۹°۵۶′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۹٫۹۳۳°شرقی / 3.000; 9.933 (Cameroon)   کامرون
۳°۰′ شمالی ۱۲°۵۷′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۲٫۹۵۰°شرقی / 3.000; 12.950 (Central African Republic)   جمهوری آفریقای مرکزی حدود 2km
۳°۰′ شمالی ۱۵°۵۹′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۵٫۹۸۳°شرقی / 3.000; 15.983 (Cameroon)   کامرون حدود 3km
۳°۰′ شمالی ۱۶°۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۶٫۰۰۰°شرقی / 3.000; 16.000 (Central African Republic)   جمهوری آفریقای مرکزی
۳°۰′ شمالی ۱۶°۳۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۶٫۵۰۰°شرقی / 3.000; 16.500 (Republic of the Congo)   جمهوری کنگو
۳°۰′ شمالی ۱۸°۳۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۸٫۵۰۰°شرقی / 3.000; 18.500 (Democratic Republic of the Congo)   جمهوری دموکراتیک کنگو
۳°۰′ شمالی ۳۰°۴۹′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۳۰٫۸۱۷°شرقی / 3.000; 30.817 (Uganda)   اوگاندا
۳°۰′ شمالی ۳۴°۳۵′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۳۴٫۵۸۳°شرقی / 3.000; 34.583 (Kenya)   کنیا Passing through دریاچه تورکانا
۳°۰′ شمالی ۴۱°۱۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۴۱٫۱۶۷°شرقی / 3.000; 41.167 (Somalia)   سومالی
۳°۰′ شمالی ۴۶°۳۶′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۴۶٫۶۰۰°شرقی / 3.000; 46.600 (Indian Ocean) اقیانوس هند
۳°۰′ شمالی ۷۳°۲۱′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۷۳٫۳۵۰°شرقی / 3.000; 73.350 (Maldives)   مالدیو Laamu Atoll
۳°۰′ شمالی ۷۳°۳۳′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۷۳٫۵۵۰°شرقی / 3.000; 73.550 (Indian Ocean) اقیانوس هند گذرکردن از شمال جزیرهٔ سیمئولوئه,   اندونزی
۳°۰′ شمالی ۹۷°۲۲′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۹۷٫۳۶۷°شرقی / 3.000; 97.367 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ سوماترا
۳°۰′ شمالی ۹۹°۵۴′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۹۹٫۹۰۰°شرقی / 3.000; 99.900 (Strait of Malacca) تنگه مالاکا
۳°۰′ شمالی ۱۰۱°۱۴′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۱٫۲۳۳°شرقی / 3.000; 101.233 (Malaysia)   مالزی
۳°۰′ شمالی ۱۰۳°۲۶′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۳٫۴۳۳°شرقی / 3.000; 103.433 (South China Sea) دریای جنوبی چین گذرکردن از شمال جزیرهٔ Tioman,   مالزی
۳°۰′ شمالی ۱۰۵°۴۱′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۵٫۶۸۳°شرقی / 3.000; 105.683 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Jemaja
۳°۰′ شمالی ۱۰۵°۴۴′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۵٫۷۳۳°شرقی / 3.000; 105.733 (South China Sea) دریای جنوبی چین
۳°۰′ شمالی ۱۰۷°۴۵′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۷٫۷۵۰°شرقی / 3.000; 107.750 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Midai
۳°۰′ شمالی ۱۰۷°۴۸′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۷٫۸۰۰°شرقی / 3.000; 107.800 (South China Sea) دریای جنوبی چین
۳°۰′ شمالی ۱۰۸°۵۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۸٫۸۳۳°شرقی / 3.000; 108.833 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Subi
۳°۰′ شمالی ۱۰۸°۵۳′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰۸٫۸۸۳°شرقی / 3.000; 108.883 (South China Sea) دریای جنوبی چین
۳°۰′ شمالی ۱۱۲°۲۶′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۲٫۴۳۳°شرقی / 3.000; 112.433 (Malaysia)   مالزی ساراواک, جزیرهٔ بورنئو
۳°۰′ شمالی ۱۱۵°۱۵′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۵٫۲۵۰°شرقی / 3.000; 115.250 (Indonesia)   اندونزی کالیمانتان, جزیرهٔ بورنئو - حدود 8km
۳°۰′ شمالی ۱۱۵°۱۹′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۵٫۳۱۷°شرقی / 3.000; 115.317 (Malaysia)   مالزی ساراواک, جزیرهٔ بورنئو - حدود 10km
۳°۰′ شمالی ۱۱۵°۲۵′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۵٫۴۱۷°شرقی / 3.000; 115.417 (Indonesia)   اندونزی کالیمانتان, جزیرهٔ بورنئو
۳°۰′ شمالی ۱۱۷°۳۵′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۷٫۵۸۳°شرقی / 3.000; 117.583 (Celebes Sea) دریای سلب
۳°۰′ شمالی ۱۲۵°۳۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۵۰۰°شرقی / 3.000; 125.500 (Molucca Sea) دریای ملوک
۳°۰′ شمالی ۱۲۸°۱۳′ شرقی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۱۲۸٫۲۱۷°شرقی / 3.000; 128.217 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از جنوب بوتاری تاری atoll,   کیریباتی
۳°۰′ شمالی ۷۸°۱۱′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۷۸٫۱۸۳°غربی / 3.000; -78.183 (Colombia)   کلمبیا جزیرهٔ Gorgona island, and mainland
۳°۰′ شمالی ۷۸°۱۰′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۷۸٫۱۶۷°غربی / 3.000; -78.167 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۳°۰′ شمالی ۷۷°۴۱′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۷۷٫۶۸۳°غربی / 3.000; -77.683 (Colombia)   کلمبیا
۳°۰′ شمالی ۶۷°۴۲′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۶۷٫۷۰۰°غربی / 3.000; -67.700 (Venezuela)   ونزوئلا
۳°۰′ شمالی ۶۴°۸′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۶۴٫۱۳۳°غربی / 3.000; -64.133 (Brazil)   برزیل رورایما
۳°۰′ شمالی ۵۹°۵۷′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۵۹٫۹۵۰°غربی / 3.000; -59.950 (Area disputed between Guyana and Venezuela) Disputed area Controlled by   گویان, ادعا شده توسط  ونزوئلا
۳°۰′ شمالی ۵۸°۹′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۵۸٫۱۵۰°غربی / 3.000; -58.150 (Guyana)   گویان
۳°۰′ شمالی ۵۷°۳۰′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۵۷٫۵۰۰°غربی / 3.000; -57.500 (Area disputed between Guyana and Suriname) Disputed area Controlled by   گویان, ادعا شده توسط  سورینام
۳°۰′ شمالی ۵۷°۱۲′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۵۷٫۲۰۰°غربی / 3.000; -57.200 (Suriname)   سورینام
۳°۰′ شمالی ۵۴°۱۱′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۵۴٫۱۸۳°غربی / 3.000; -54.183 (Area disputed between France and Suriname) Disputed area Controlled by   فرانسه, ادعا شده توسط  سورینام
۳°۰′ شمالی ۵۳°۵۹′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۵۳٫۹۸۳°غربی / 3.000; -53.983 (France)   فرانسه گویان فرانسه
۳°۰′ شمالی ۵۲°۲۲′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۵۲٫۳۶۷°غربی / 3.000; -52.367 (Brazil)   برزیل آماپا
۳°۰′ شمالی ۵۰°۵۷′ غربی / ۳٫۰۰۰°شمالی ۵۰٫۹۵۰°غربی / 3.000; -50.950 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷